Świetlica szkolna

Świetlica szkolna pełni na terenie szkoły funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną w godzinach 6.30-16.30 dla uczniów klas I-VI pracujących rodziców.

 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  • Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach
  • Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci
  • Przyswajanie przez dzieci nawyków kultury dnia codziennego
  • Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań
  • Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji
  • Rozwijanie zdolności wokalnych
  • Rozwijanie zainteresowań teatrem. Prowadzenie teatrzyku kukiełkowego
  • Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej
  • Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin

06.30 – 08.00    Zajęcia dowolne wg potrzeb indywidualnych i grupowych

(w tym m.in.  wykonywanie zaległych prac domowych)

08.00 – 09.00    Zajęcia wychowawcze – porozmawiajmy w kręgu

09.00 – 10.00   Zajęcia tematyczne

10.00 – 11.00   Czas na zabawy (podział sali na strefy tematyczne)

11.00 – 12.00   Czas na książkę

12.00 – 13.30   Obiad, odpoczynek po obiedzie

13.30 – 14.30   Odrabianie prac domowych

14.30 – 16.00   Gry towarzyskie w sali, zabawy na świeżym powietrzu

16.00 – 16.30   Prace porządkowe w świetlicy

WRZESIEŃ:

 

Witaj szkoło!

Bezpieczna droga do i ze szkoły

Moja szkoła

Witamy jesień

PAŹDZIERNIK:

 

Kto pracuje w szkole?

Miesiąc dobroci dla zwierząt

Dary jesieni

Pamięć o tych, którzy odeszli

LISTOPAD:

 

Droga Polaków do wolności

Jesienna szaruga czy złota polska jesień?

Z kulturą za pan brat – magiczne słowa

Czy znasz swoje prawa i obowiązki / andrzejki

GRUDZIEŃ:

 

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

Choinkowe radości

Tradycje i obrzędy bożonarodzeniowe

Witamy zimę

STYCZEŃ:

 

Postanowienia noworoczne

Bezpieczne ferie zimowe

Karnawał

LUTY:

 

Hu…hu…ha nasza zima zła

Dbamy o nasze zdrowie

Zwierzęta wokół nas

MARZEC:

 

Kobietki małe i duże

Ruch to zdrowie

Elbląg moje miasto

Tradycje i obrzędy świąteczne

Święta, święta i po świętach…

KWIECIEŃ:

 

Kwiecień, plecień…

Powrót skrzydlatych przyjaciół

Nasze hobby

Podmuchy wiosny

MAJ:

 

Urok kwitnących sadów

Książka moim przyjacielem

Czysto, ładnie wokół nas

Moja rodzina – życzenia dla mamy i taty

CZERWIEC:

 

Wszystkie dzieci nasze są – prawa dziecka

Wędrujemy w świat z atlasem

Zgubne nałogi

Bezpieczne wakacje

Szachy
poniedziałek od 12:00 do 13:00 

Skip to content