Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu z siedzibą w Elblągu, ul. Wyżynna 3, 82-300 Elbląg reprezentowana przez Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu.

2) Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu jest Pan Artur Gronek
(e-mail: iod@ecuw.elblag.eu, tel. 625 68 08), zastępcą inspektora ochrony danych jest Pani Maria Drezner (e-mail: maria.drezner@ecuw.elblag.eu, tel. 625 68 00).

Skip to content