„Szkoła piękniejsza wiosną”.

Pierwszaki i zielona tradycja.

DZIEŃ DZRZEWA