EKOLOGIA W PRAKTYCE


          Zachowanie naturalnego środowiska  jako koniecznego warunku życia, zdrowia

 i rozwoju gatunku ludzkiego jest wielkim zadaniem dla wszystkich świadomych

 i odpowiedzialnych ludzi.  Bardzo ważne jest więc kształtowanie świadomości proekologicznej , która pociągnie za sobą kształtowanie proekologicznych postaw  i zachowań .   O tym, że warto dbać o przyrodę, ale też warto wiedzieć i rozumieć jaki mamy wpływ na środowisko naturalne nawet w życiu codziennym mówiła   pani  Agnieszka  Niewińska – elblążanka mieszkającą w Szwajcarii, którą gościliśmy w szkole 30 maja 2019 roku.  W spotkaniu brali udział uczniowie klasy III b i VII a.

 Pani Gabriela Zimirowska – prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu,   przedstawiła plan działań ekologicznych,     który będzie realizowany od przyszłego roku szkolnego.

A jak każdy z Was dba o środowisko?

 Pamiętajmy że stan otoczenia zależy głównie od postawy nas samych.

                                                                               Józefa Chmura – opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu


Skip to content