Wernisaż Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny”


25.04.br. na Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki w Elblągu przy ul. Mierosławskiego, odbył się wernisaż Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny”. Konkurs zorganizowany został wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku i Szkołę Podstawową nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, w ramach obchodów jubileuszowych. Adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym z całej Polski. Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac z terenu całego kraju, wykonanych różną techniką. Jurorzy wyłonili trzy nagrody i czternaście wyróżnień. Wszystkie prace były wyrazem dziecięcej dumy i więzi z krajem ojczystym. Wernisaż ubogacił śpiew i taniec dzieci z zespołu artystycznego z kl. III d. W tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym, dziękujemy  wszystkim przybyłym na wernisaż Gościom.

Pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny” zajęła Zosia Stępniakowska z Przedszkola nr 33 w Elblągu. Drugie miejsce zajął Wojtek Grochowski z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Podbieli, trzecią nagrodę otrzymała  Marcelina Grabowska z Gminnego Przedszkola           w Olsztynie.

Wyróżnienia otrzymali:

Lena Stormowska z Przedszkola nr 4 w Elblągu
Szymon Jachimowicz z Przedszkola Niepublicznego WIKI w Elblągu
Jakub Stolarski z Przedszkola nr 17 w Elblągu
Aleksander Rzeczkowski z Przedszkola nr 33 w Elblągu

piszą o nas

 


Skip to content