Kształtowanie tożsamości narodowej i więzi z Ojczyzną, poszerzanie wiedzy na temat polskiej historii i kultury poprzez uroczystą wieczornicę i szkolny konkurs historyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 11 XI.


Każdego roku nasza szkoła uroczyście upamiętnia kolejne rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. W bieżącym roku szkolnym upamiętnieniu wydarzeń związanych z Odzyskaniem Niepodległości, kształtowaniu tożsamości narodowej i więzi z Ojczyzną, upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii i kultury, służyła uroczysta wieczornica oraz szkolny konkurs historyczny. W szkolnym konkursie historycznym udział wzięli uczniowie klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych, pytania dotyczyły wydarzeń z lat 1914 – 1921 oraz postaci historycznych zaangażowanych w ich przebieg. Uroczysta wieczornica poświęcona upamiętnieniu rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości przebiegła         w podniosłej atmosferze. Uczniowie przywołali najważniejsze wydarzenia z historii Polski, recytowali wiersze, śpiewali pieśni patriotyczne. Całości towarzyszył nastrój zadumy, refleksji i wzruszenia. Organizatorami konkursu były p. Anna Rugała i p. Magdalena Wojciechowska, wieczornicę uczniowie klas VII oraz klas gimnazjalnych przygotowali pod kierunkiem nauczycieli – p. Lidii Ścibisz, p. Anny Chadaj, p. Anny Leśniak i p. Przemysława Kurczewskiego. Uroczyste obchody kolejnych rocznic Odzyskania Niepodległości wpisane są na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych, angażują nauczycieli, uczniów i rodziców, są wyrazem szacunku dla dorobku pokoleń i ich zmagań o wolną, niepodległą Ojczyznę.

Skip to content