Comiesięczny Quiz Patriotyczny pt. : „Mieszkam w Polsce”


Rozstrzygnięto Comiesięczny Quiz Patriotyczny pt. : „Mieszkam w Polsce”. Pytania dotyczyły Mazur oraz sportów jakie można uprawiać w tym regionie.  W zabawie udział wzięło 110 uczniów. Poprawnych odpowiedzi udzieliło 69 osób, natomiast 41 uczniów odpowiedziało błędnie. Zwycięzcami zostali: Sonia Pogorzelska z klasy VII b i Jan Przedpełski z klasy V b. Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnym quizie.


Skip to content