PASOWANIE ŚWIETLICZAKA


Początek miesiąca listopada to w świetlicy święto pierwszoklasistów.

Drugiego listopada w świetlicy szkolnej odbyło się Pasowanie Świetliczaka. Uczniowie klasy pierwszej przyjęci zostali do świetlicowej gromady i mianowani „Wesołym Świetliczakiem”.

Aby uzyskać tytuł „Wesołego Świetliczaka” dzieci musiały wykazać się znajomością regulaminu świetlicy, a także znajomością bajek i baśni. Następnie pierwszoklasiści składali uroczyście akt ślubowania, który przypieczętowali odciskiem palca.

W dalszej części uroczystości dzieci musiały wykazać się sprawnością manualną i własnoręcznie wykonywały zakładkę do książki.

Gdy wszystkie zadania zostały wykonane Kierownik świetlicy – p. Tatiana Karwacka uroczyście pasowała wszystkich uczniów klasy pierwszej „Wesołym Świetliczakiem”.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, wręczeniem dyplomów i upominków oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

 


Skip to content