I Międzygimnazjalny Konkurs Zawodoznawczy pt.” Umiejętna komunikacja drogą do sukcesu”.


Dnia 18 maja 2016 r. w naszej szkole odbył się I Międzygimnazjalny Konkurs Zawodoznawczy pt.” Umiejętna komunikacja drogą do sukcesu”. 
Uczniowie gimnazjum w ramach konkursu przygotowali prezentację wybranego zawodu, dokumenty aplikacyjne  oraz uczestniczyli w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej na wybrane stanowisko pracy.
Ocenie podlegała : wiedza na temat wybranego zawodu, umiejętność poprawnie przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej oraz prezentacja własnej osoby (umiejętna komunikacja werbalna, aparycja)
Skład jury konkursu   :
przewodnicząca – pani Ewa Cichońska  -wicedyrektor ZS Nr 2 w Elblągu,
pani Danuta Olesiuk    – konsultant WMODN w Elblągu,
pani Marta Lewkorska – PUP w Elblągu
pani Justyna Wróblewska – PUP w Elblągu
pani Iwona Hyska – Borkowska – logopeda SP Nr 6 w Elblągu
Jury po burzliwej dyskusji przyznało następujące miejsca:
I miejsce Józef Głuch – uczeń Gimnazjum Nr 8 w ZSO w Elblągu
II miejsce Weronika Rosłan – uczennica  Gimnazjum Nr 4 w ZS NR 1 w Elblągu
III miejsce Sebastian Machul – uczeń Gimnazjum Nr  6.
Wyróżnienia otrzymały : Martyna Kolas uczennica Gimnazjum Nr 4 w ZS NR 1 w Elblągu, Agnieszka Stankiewicz uczennica Gimnazjum Nr 6 w Elblągu
Pani Dyrektor Anna Śledzińska wręczyła laureatom i wyróżnionym uczniom dyplomy i nagrody.
Inicjatorami i organizatorami konkursu były: Małgorzata Pawlikowska – logopeda  w ZS Nr 2 w Elblągu, Jolanta Leśniewska – doradca zawodowy w ZS Nr 2 w Elblągu.
Celem konkursu było: zachęcenie młodzieży gimnazjalnej do planowania własnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, kształcenie aktywności i kreatywności, wyzwalanie twórczej komunikacji międzyludzkiej, wdrażanie do dbałości o czystość i kulturę słowa, stworzenie okazji do zmierzenia się z czekającą ścieżką kariery zawodowej.
Zapraszamy uczniów elbląskich gimnazjów za rok  do uczestnictwa w II edycji konkursu.

 


Skip to content