Rekrutacja 2022/2023

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 – Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022-2023

Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych –Terminy rekrutacji 

Rekrutacja 2022/2023 – Rekrutacja

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zgłoszenie do klasy 1 SP – Zgłoszenie

Wniosek do klasy 1 SP – Wniosek

Terminy rekrutacji – Tabela – terminy rekrututacji

Podanie do rekrutacji z oddziału przedszkolnego – podanie rekrutacja

Oświadczenie – miejsce zamieszkania – oświadczenie

Oświadczenie o miejscu zamieszkania poza Elblągiem – oświadczenie

Oświadczenie – rodzeństwo – oświadczenie

Oświadczenie – miejsce pracy – oświadczenie

Oświadczenie – wielodzietność – oświadczenie

Oświadczenie – rodzina – oświadczenie

Informacja do EPEDU – inf do epedu rekrutacja SP2022   

Skip to content