Rekrutacja 2023/2024

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 – Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023-2024

Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych –Terminy rekrutacji 

Rekrutacja 2022/2023 – Rekrutacja

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – deklaracja

Oświadczenie – miejsce zamieszkania – oświadczenie

Wniosek o przyjęcie dziecka – wniosek

Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie – oświadczenie

Oświadczenie o zamieszkaniu np. krewnego – oświadczenie

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa – oświadczenie

Oświadczenie o miejscu pracy – oświadczenie

Oświadczenie o zamieszkaniu np. krewnego – oświadczenie

Oświadczenie o wielodzietności – oświadczenie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu – oświadczenie

Kryteria lokalne punkt 2 – kryteria

Kryteria lokalne punkt 4 – kryteria

kryteria lokalne punkt 5 – kryteria

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zgłoszenie do klasy 1 SP – Zgłoszenie

Wniosek do klasy 1 SP – Wniosek

Terminy rekrutacji – Tabela – terminy rekrutacji

Podanie do rekrutacji z oddziału przedszkolnego – podanie rekrutacja

Oświadczenie – miejsce zamieszkania – oświadczenie

Oświadczenie o miejscu zamieszkania poza Elblągiem – oświadczenie

Oświadczenie – rodzeństwo – oświadczenie

Oświadczenie – miejsce pracy – oświadczenie

Oświadczenie – wielodzietność – oświadczenie

Oświadczenie – rodzina – oświadczenie

Informacja do EPEDU – rekrutacja SP2022  

Skip to content