Realizując program Aktywna Tablica SPE wykorzystujemy nowatorskie i innowacyjne oddziaływania terapeutyczne. Rozwijamy kompetencje poznawcze, emocjonalne oraz społeczne. Usprawniamy koordynację wzrokowo - ruchową oraz słuchową.

Skip to content