WYGRANA – SELEKTYWNA ZBIORKA ODPADÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH


Dzięki wspólnym działaniom zajęliśmy II miejsce wśród szkół i otrzymaliśmy nagrodę dla szkoły w wysokości 1700 zł.

Zostaliśmy również wyróżnieni:
Nagrodą rzeczową dla najaktywniejszych liderów XXVI edycji programu ” Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”
Dyplomem i nagroda rzeczowa za zbiórkę baterii.
Dyplomem i nagrodą rzeczową za zbiórkę kartoników.


Skip to content