Jak mądrze pomagać?


To tytuł zajęć w formie warsztatów o tematyce wolontarystycznej, które zostały przeprowadzone w klasach szóstych, siódmych i ósmych w dniach 21- 24 października 2019 roku.

Inicjatorem warsztatów była Pani Dominika Karpińska – psycholog przy współpracy z pedagog Panią Anettą Kruczyńską – Olszewską i Józefą Chmurą – opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu. Zajęcia zostały zaplanowane w ramach realizacji szkolnego programu profilaktycznego „Myślę pozytywnie”.

Warsztaty prowadziła Pani Katarzyna Kozioł według autorskiego scenariusza „Jak mądrze pomagać”.

Na zajęciach uczniowie wykonywali różne zadania. Uzupełniali „Serca dobrych uczynków”. Kreatywnością wykazali się przy podawaniu cech wolontariusza. W „kociołku pomocy” umieszczali miejsca, w których potrzebna jest pomoc wolontariuszy. Najbardziej absorbującym zajęciem była praca w grupach. Uczniowie rysowali schemat wolontariusza, wpisywali jego cechy i formy pomocy.

Warsztaty podobały się uczniom. Dostarczyły im nie tylko wiedzy ale kształtowały wrażliwość społeczną i dostrzeganie potrzeb innych ludzi. Wzbogacone były elementami zabawy  i humoru. Przebiegały w miłej atmosferze.

Zespół Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości wyraził podziękowanie naszej szkole za zaproszenie i umożliwienie przeprowadzenia warsztatów.


Skip to content