Upowszechnianie wiedzy na temat historii i kultury „Małej Ojczyzny” poprzez przygotowanie programu trzydniowej wycieczki po regionie dla obcokrajowców – „Elbląg i okolice dawniej i dziś”.


Uczniowie kl. VI a w ramach projektu edukacyjnego, przygotowali pod kierunkiem nauczyciela j. angielskiego p. Tomasza Wyszczelskiego, program trzydniowej wycieczki      po regionie dla obcokrajowców pt. „Elbląg i okolice dawniej i dziś”. Uczniowie podzieleni na 4 grupy projektowe skoncentrowali się na regionie naszego miasta rodzinnego Elbląga oraz pobliskich miejscowości, mając na uwadze ich znaczenie historyczne i kulturowe. Treści przewodnika podzielone zostały na 3 działy: informacje podstawowe, atrakcje turystyczne i ciekawostki. Całość informacji została zebrana w postaci prezentacji multimedialnej. Projekt służył upowszechnianiu wiedzy na temat historii i kultury regionu, pielęgnowaniu tradycji, budowaniu więzi z „Małą Ojczyzną”.

 


Skip to content