Konkurs historyczny pt. „Gra w ciemno” z ukazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Konkurs został przeprowadzony, aby w sposób aktywny i innowacyjny poszerzyć historyczną wiedzę uczniów. Klasa wybrała wspólnie reprezentanta, który miał za zadanie odpowiedzieć na 3 pytania dotyczące historii Polski. Na początku uczeń wybierał 3 koperty, w których znajdowały się nagrody. Każda poprawna odpowiedź, to jedna koperta dla niego. Jeżeli udzielił błędnej odpowiedzi, koperta trafiała do niszczarki. Prowadzący starał się je wykupić. Gracz czasami zachowywał je dla siebie, a otworzywszy kopertę, czytał, co udało mu się wygrać. Atrakcją dla uczniów było to, że w rolę Krzysztofa Ibisza wcielił się nauczyciel.

Skip to content