Wielkanocna zbiórka żywności dla Polaków mieszkających na Łotwie.


Akcja została zorganizowana przez Związek Polaków na Łotwie i Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Łotewskiej we współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rydze. Jej celem było przygotowanie paczek dla najuboższych Polaków zamieszkujących obszary Łatgalii – najuboższego regionu Łotwy dotkniętego dużym bezrobociem. Szkolne Koło Wolontariatu Misyjnego na prośbę Miejskiego Centrum Wolontariatu, które było koordynatorem akcji, przeprowadziło w szkole zbiórkę żywności z długim okresem przechowywania, środków higieny osobistej oraz chemii gospodarczej. Zebrane artykułu zostały odebrane przez Miejskie Centrum Wolontariatu. W przedsięwzięcie zaangażowani byli uczniowie i rodzice, Szkolne koło Wolontariatu Misyjnego wraz z opiekunem p. J. Chmurą. Podjęte wspólne działania były konkretnym wsparciem i przyniosły radość naszym Rodakom, wielu polskim rodzinom na łotewskiej ziemi.

29425181_951486501676800_5011191420896149504_oczytaj na portelu…

więcej informacji…

jeszcze o akcji…


Skip to content