Poszerzanie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, promowanie postaw patriotycznych poprzez spotkania szkolnych kawiarenek historycznych – październik 2017r./luty 2018r.


26 lutego br. odbyła się w naszej szkole kawiarenka historyczna, poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gościem spotkania był p. Artur Chomicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, który przedstawił młodzieży sytuację antykomunistycznego podziemia niepodległościowego po 1945r., nakreślił sylwetki Żołnierzy Niezłomnych i ich losy. W kawiarence uczestniczyli uczniowie klas drugich gimnazjalnych i kl. VII b SP. Temat spotkania nawiązywał do obchodzonego w naszym kraju, w dniu 1 marca, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Podobne spotkanie odbyło się 26 października 2017r., w którym gośćmi specjalnymi byli p. Piotr Szubarczyk i p. Artur Chomicz z IPN Oddział w Gdańsku. Szkolne kawiarenki historyczne mają na celu poszerzanie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, promowanie postaw patriotycznych, służą kształtowaniu tożsamości narodowej i więzi z Ojczyzną. Spotkanie październikowe poświęcone było głównie wojnie obronnej Polaków w 1939r. i Polskiemu Państwu Podziemnemu. Przedmiotem rozważań były wydarzenia i przykłady życia wielu bohaterskich postaci z lat wojny i okupacji, niemieckiej i sowieckiej.

Skip to content