III KONFERENCJA „DROGI DO SAMORZĄDNOŚCI”


W czwartek 22 marca po raz trzeci odbyła się w naszej szkole konferencja „Drogi do samorządności”, w której uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Samorządów Uczniowskich z elbląskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych wraz z opiekunami. Konferencja objęta została honorowym patronatem przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu, pana Marka Pruszaka. Spotkanie podzielone było na dwie części. Podczas pierwszej z nich, odbyła się dyskusja panelowa, poprowadzona przez przybyłych gości: p. dr Krzysztofa Sidorkiewicza, p. Łukasza Żmudę, p. Tomasza Budzińskiego, p. Kazimierza Deputata, p. Grzegorza Ciszewskiego oraz p. Marcina Felkę. W trakcie dyskusji, rozmówcy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy głos młodych ludzi jest słyszalny i czy w ogóle on istnieje. Poruszono także kwestię roli udogodnień oraz narzędzi internetowych jako środków wzmacniających głos młodzieży, ale również zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa związane z obecnością w przestrzeni internetowej w obecnych czasach. Po zakończeniu dyskusji, odbyły się spotkania warsztatowe dla młodzieży. Każda z trzech grup warsztatowych otrzymała do rozwiązania problem dotyczący życia młodych ludzi, a zadaniem uczestników było zaproponowanie rozwiązania danego problemu metodą dramy oraz przedstawienie wyników pracy pod postacią krótkiego materiału filmowego. Zaprezentowane filmy stały się okazją do wartościowych rozmów z młodzieżą i zaowocowały rzeczową dyskusją podsumowującą prezentowane treści. Podczas konferencji, został również ogłoszony konkurs „Pomagam, więc jestem”, objęty patronatem przez p.Marka Pruszaka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu. Trzecia Konferencja „Drogi do samorządności” obfitowała w konstruktywne rozmowy i inspirujące pomysły, co dowodzi o potrzebie i celowości naszych spotkań. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za przyjęcie naszego zaproszenia i do zobaczenia w kolejnym roku.

fotorelacja


Skip to content