” Bezpieczne ferie”


Przed feriami dzieci uczęszczające do świetlicy spotkały się z przedstawicielami policji.  Spotkanie odbyło się pod hasłem „Bezpieczne ferie”. Dzieci dowiedziały się m.in. jak należy zachowywać się podczas zabaw na śniegu,  usłyszały o niebezpieczeństwach wynikających z kontaktów z nieznajomymi, a także poznały propozycje bezpiecznych zabaw.

20180117_105607


Skip to content