FERENC MOLNAR i jego „Mała Ojczyzna”


12 stycznia 2018 r.  mija 140 rocznica urodzin Ferenc’a Molnara, jednego z najbardziej znanych przedstawicieli węgierskiej literatury pierwszej połowy XX wieku. Nawiązując do tego wydarzenia, w czytelni szkolnej odbyło się spotkanie z klasą Va, na którym uczniowie dowiedzieli się o życiu i twórczości pisarza. Przy okazji  mogli także wykazać się znajomością najgłośniejszej  powieści autora pt. „Chłopcy z Placu Broni”. Rozwiązywali test dotyczący  lektury, zaś chętni prezentowali oraz polecali innym historię o bohaterskim Nemeczku i jego drużynie. Spotkanie przypomniało dzieciom o tak ważnych wartościach w życiu jak: przyjaźń, odwaga, poświęcenie czy honor.


Skip to content