II Konferencja DROGI DO SAMORZADNOŚCI


16 marca 2017 roku  w Zespole Szkół nr 2 w Elblągu odbyła się druga konferencja DROGI DO SAMORZĄDNOŚCI, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele Samorządów Uczniowskich  gimnazjów elbląskich wraz z opiekunami. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 9, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz Zespołu Szkół Pijarskich. Podczas pierwszej części wystąpił Przewodniczący Rady Miasta pan Marek Pruszak oraz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta pan Dawid Sowizdrzał oraz jego zastępca pan Tomasz Budziński.

Część warsztatowa prowadzona była przez panią Annę Śledzińską z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Celem warsztatów było wypracowanie przez młodzież oraz opiekunów akcji, którą mogą zrealizować w swojej szkole lub w jej otoczeniu.  Niektóre szkoły połączyły się ze sobą i opracowały wspólnie inicjatywy, które dotyczyć będą społeczności szkolnych, a także mieszkańców najbliższej okolicy.

 Z całą pewnością była to okazja do wymiany doświadczeń, ale mamy też nadzieję, że spotkanie zainspirowało młodych do działania i za rok wymienimy się wnioskami z opracowanych dziś akcji. 


Skip to content