WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW


Z okazji Tygodnia Bibliotek Szkolnych gościły u nas dzieci z Przedszkola nr 26. Zapoznały się one  ze zbiorami biblioteki szkolnej i  wysłuchały opowiadania  pt. ”O żabkach w czerwonych czapkach” z książki Heleny Bechlerowej. Przedszkolaki wykonały również prace plastyczne – Żabki. Spotkaniu pod hasłem „Wiosna na łące” towarzyszyły piosenki, zabawa i ćwiczenia ruchowe.


Skip to content