Szkolny konkurs historyczny zorganizowany z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja


Konkurs został przeprowadzony w dwóch turach, dla uczniów klas IV – VI SP oraz całego gimnazjum. Dotyczył ogólnej wiedzy historycznej z zakresu dziejów Polski. Konkurs miał charakter testu wielokrotnego wyboru a, b, c, d. Uczniowie w pierwszej fazie wybierali poprawne odpowiedzi  przygotowane przez pana Przemysława Kurczewskiego, a umieszczone w specjalnym programie na stronie internetowej Kahoot przez panią Annę Rugałę. W drugiej części przedstawiciele poszczególnych klas przedstawiali wylosowane wcześniej postaci historyczne. Każda klasa była reprezentowana przez trzyosobową grupę uczniów.

Najlepsi w gimnazjum okazali się przedstawiciele klasy IIIC. W szkole podstawowej na poziomie klas IV wygrała IVB, piątych VC a szóstych VIC.


Skip to content