Miejski Konkurs Historyczny


12 maja b.r. w naszym gimnazjum odbył się Miejski Konkurs Historyczny pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego pt. „Rotmistrz Witold Pilecki – Żołnierz Niezłomny”. W konkursie udział wzięli uczniowie elbląskich gimnazjów – Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 7, Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku. Pytania konkursowe dotyczyły biografii Rotmistrza Witolda Pileckiego, od młodości, poprzez udział w wojnie polsko – bolszewickiej, zaangażowania w latach II RP, okupację w czasie II wojny światowej, dobrowolne znalezienie się w Auschwitz, udział w powstaniu warszawskim działalność konspiracyjną i wywiadowczą, uwięzienie, proces i śmierć. Konkurs poprzedziło spotkanie jego uczestników z p. Piotrem Szubarczykiem, historykiem, publicystą, pedagogiem, pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, autorem kilkuset publikacji dotyczących historii najnowszej, w tym szczególnie „Żołnierzy Wyklętych”, które odbyło się w naszej szkole 27.04 bieżącego roku i było dla uczniów inspiracją do dalszego pogłębiania wiedzy na temat osoby Rotmistrza Pileckiego oraz innych niezłomnych bohaterów powojennej Polski. Jury konkursu tworzyli – p. wicedyrektor Ewa Cichońska, p. wicedyrektor Bożena Strawa – Cieślak, p. Anna Rugała – nauczyciel j. polskiego oraz p. P. Kurczewski – nauczyciel historii. I miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum nr 3 w Elblągu w składzie Antonina Wójkowska, Amelia Zelek, Miłosz Krawczyk; II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku, którą reprezentowali Zofia Zielińska, Paweł Cudziło oraz Jan Tomaszewicz; III miejsce, po rundzie dodatkowej, zdobyli uczniowie Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu w składzie Karol Król, Filip Kaniecki, Patryk Kozłowski. Uczestnicy konkursu otrzymali z rąk p. dyrektor Anny Śledzińskiej pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci między innymi gry dydaktycznej, nagród książkowych, koszulki i karnetów na basen. Wszystkim gościom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy ponownie do naszej szkoły. Spośród uczniów Gimnazjum nr 10 w przeprowadzenie konkursu zaangażowani byli: Kacper Grabowski (prowadzenie spotkania), Ada Iwanowska, Szymon Rusiński, Michał Ząbek, Nikodem Mac, Krzysztof Zwaliński i Adrian Kokoszka, Magdalena Pękała, Natalia Seweryńska oraz uczniowie klas II e i II f (funkcje techniczne). Konkurs zorganizowali nauczyciele: p. Ewa Owczarek, p. Przemysław Kurczewski i p. Wioletta Lewandowska.


Skip to content