WSPOMNIENIA – PIOTR KRUCZYŃSKI


Dziesięć lat temu ukończyłem Szkołę Podstawową nr 25 w Elblągu. W ostatnim roku nauki jako uczeń klasy VIb napisałem wypracowanie pt. „Straciłem dwa lata”, w którym opisałem jak bardzo nie chciałem, żeby mama przepisała mnie do tej szkoły, a później żałowałem, że nie uczęszczałem do niej od klasy pierwszej. Moje wypracowanie zostało opublikowane z okazji 40-lecia SP nr 25. Jako absolwent napisałbym to samo – „Dwudziestkapiątka” była  i z pewnością jest super !!!

Od tego czasu minęło 10 lat. Ukończyłem gimnazjum, liceum, obecnie jestem studentem 4-roku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i nadal z przyjemnością wracam pamięcią do tamtego okresu, kiedy byłem uczniem Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu.

Pamiętam swój pierwszy dzień w tej szkole. Wychowawczyni klasy IIIb Pani Bożena Strawa-Cieślak serdecznie mnie przyjęła i stworzyła taką atmosferę, że czułem się, jakbym znał koleżanki i kolegów od dawna. Takich chwil się nie zapomina …

Trudno przewidzieć koleje losu. Jeżeli sprawiłby on, że za kilka lat mieszkałbym i pracował w Elblągu, to nie zawahałbym się ani przez chwilę przed zapisaniem swojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 25.

Serdecznie pozdrawiam Grono Pedagogiczne, wszystkich pracowników, absolwentów i uczniów najlepszej Szkoły w Elblągu

Piotr Kruczyński

Absolwent SP25 – 2006 r.


Skip to content