P. Piotr Szubarczyk spotkał się z uczniami naszego gimnazjum


W dniu 27.04.bieżącego roku gościliśmy w naszej szkole p. Piotra Szubarczyka, historyka, publicystę, pedagoga, pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, autora kilkuset publikacji dotyczących historii najnowszej, w tym szczególnie „Żołnierzy Wyklętych”. P. Piotr Szubarczyk spotkał się z uczniami naszego gimnazjum a następnie z uczestnikami Międzyszkolnego Konkursu Historycznego, który odbędzie się 12 maja w naszej szkole. Konkurs dotyczył będzie postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego.           W konkursie udział wezmą zaproszeni uczniowie innych gimnazjów oraz młodzież z Gimnazjum nr 10. Spotkanie z p. Piotrem Szubarczykiem służyło poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy uczniów na temat Osoby Rotmistrza, było okazją do spojrzenia na motywy i wartości, którymi kierował się przez całe życie, i które nie pozwoliły mu zwątpić w chwili największej próby. Wykład służył upowszechnianiu wiedzy z najnowszej historii Polski, budzeniu postawy patriotyzmu, dumy z przynależności do państwa i narodu, którego kolejne pokolenia nierzadko płaciły wysoką cenę za wolność i niezawisłość. W tym miejscu raz jeszcze dziękujemy p. Piotrowi za przyjęte zaproszenie i wyrażamy dalszą wolę współpracy i współdziałania w zakresie przywracania pamięci zbiorowej wielu bohaterskich postaci, w tym Rotmistrza Witolda Pileckiego.


Skip to content