Nagrody w konkursach


W-MODN w Elblągu i WFOŚIGW w Olsztynie zorganizowały  konkursy wojewódzkie, które miały na celu pogłębienie wiedzy na temat występowania wód Warmii i Mazur oraz zaprezentowanie rzek, jezior i terenów podmokłych naszego regionu pod względem ich życiowego potencjału, znaczenia krajobrazowego i turystycznego.

Uroczyste podsumowanie konkursów odbyło się podczas Forum Młodych Ekologów pod nazwą „Wody znane i nieznane”  w siedzibie W-MODN w Elblągu.

Nasi uczniowie zdobyli wyróżnienia:
w konkursie prezentacji multimedialnych „Okrywamy wody w krajobrazie Warmii i Mazur” –  Konrad Ingielewicz z kl.IVa,
w konkursie ” Poezja warmińsko-mazurskich wód” – Oliwia Żukowska z kl. Vc.
Serdecznie gratulujemy!


Skip to content