Czyszczenie budek lęgowych


Nasze budki lęgowe już są wyczyszczone. Mamy nadzieję, że wkrótce wprowadzą się do nich ptaki. Budki są świetnym substytutem dziupli. Są wykorzystywane przez ponad 60 gatunków ptaków. Regularnymi mieszkańcami budek są modraszki, bogatki, sosnówki, kowaliki, wróble, mazurki, szpaki, muchołówki szare i żałobne, rudziki, oknówki, jerzyki, pustułki oraz puszczyki.

20160316_095648


Skip to content