Szkolne Koło Wolontariatu Misyjnego działa w naszej szkole od kilkunastu lat pod kierunkiem pani Józefy Chmury. Należą do niego aktywni uczniowie ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum, którzy zainteresowani są ideą wolontariatu (łac. voluntarius- dobrowolny) – bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Do działań woluntarystycznych  włączają się również uczniowie nie zdeklarowani. Wspólnie podejmujemy działania o charakterze stałym i okazjonalnym  zarówno  na terenie szkoły jak i w środowisku lokalnym.

Praca wolontariuszy w SKWM stwarza uczniom szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do rozwijania nowych talentów, nawiązywania  znajomości i przyjaźni, uczy tez pracy. Buduje poczucie sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi.

Współpracujemy:

 • ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie k/Warszawy
  • Od dziewięciu lat opiekujemy się Moreen Kaimenyi z Kenii. Co roku pozyskujemy  dla niej 150 $  na pokrycie kosztów edukacji. Finansujemy również dożywianie jednego dziecka w Kenii,
 • z Referatem Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie – włączamy się w akcje misyjne: zbiórkę telefonów, znaczków, zakrętek, środków czystości i higieny osobistej dla szpitala w Kifangondo w Angoli,
 • z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu – akcje okazjonalne, charytatywne, szkolenia,
 • z Bankiem Żywności- zbiórki artykułów spożywczych,
 • z Elbląskim Hospicjum im dr Aleksandry Gabrysiak- „Żonkilowe Pola Nadziei”,
 • z Domem Pomocy Społecznej „Niezapominajka”- cykliczne występy artystyczne, odwiedzanie pensjonariuszy,
 • z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”- pomoc w organizacji Międzynarodowych Spotkań Artystycznych  Osób Niepełnosprawnych,
 • ze szkolnym i parafialnym Caritas,
 • prowadzimy w szkole akcje charytatywne oraz organizujemy „Szlachetną Paczkę”,
 • z Elbląskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Animals.

Zapraszamy osoby chętne do współpracy.

W nowym roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy wszystkich do włączenia się w akcje misyjne, które trwają do końca pierwszego semestru.
Więcej informacji na stronie – http://www.werbisci.pl/index.php/akcje-misyjne

Szkolne koło Wolontariatu Misyjnego

misje

„Nie możemy robić wielkich rzeczy, ale małe z wielka radością”

Matka Teresa z Kalkuty

2016
2017
2018
2019

2021

Moreen Kaimenyi jest naszą młodszą siostrą z Afryki. Mieszka w Kenii. Zaczęliśmy opiekować się nią materialnie i duchowo w 2007 roku. Odwiedziła nas wtedy Siostra Dariana – misjonarka z Kenii razem z Ks. Ryszardem Półtorakiem, obecnie proboszczem w parafii Trójcy Świętej w Elblągu. Opowiedziała nam wówczas o swojej pracy misyjnej. Szukała osób, które „zaadoptowałyby” dzieci, które potrzebują pomocy. Kiedy zobaczyliśmy na zdjęciu małą Moreen, urzekła nas swoim uśmiechem. Bez wahania zgodziliśmy się na współpracę, tym bardziej, że jej sytuacja rodzinna była bardzo trudna. Tak zaczęła się nasza współpraca z Misjonarkami Św. Rodziny.

W różny sposób staramy się pozyskiwać środki finansowe dla Moreen. Organizujemy w szkole akcje charytatywne. Dzięki nim Moreen mogła uczęszczać do przedszkola, obecnie do szkoły. Jest teraz w czwartej klasie. Monitorujemy jej wyniki w nauce. Bardzo cieszą nas jej postępy. Mamy ogromną radość i satysfakcję, że możemy ją wspierać. Do tej pory udawało nam się zebrać potrzebne fundusze. Jest to kwota 150 $ na rok. Oprócz tego wysyłamy 50 złotych na dożywianie jednego dziecka w szkole.

Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w akcje charytatywne nasza opieka będzie mogła być kontynuowana ku uciesze Moreen i naszej.

W 2010 roku siostra Dariana była w naszej szkole. Opowiadała o dzieciach, którymi opiekuje się, o działaniach misjonarzy, życiu naszych rówieśników. Otrzymaliśmy film i drobne upominki wykonane własnoręcznie przez Kenijczyków.

Kochani.
Tylko kilka dni dzieli nas od dnia kiedy Zmartwychwstały Jezus spojrzy na nas z miłością i zapyta każdego z nas” czy miłujesz mnie więcej”. Niech nasze serca z radością wypowiedzą te słowa „ Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz że Cię kocham.
Niech Święta Zmartwychwstania naszego Pana będą czasem radości, pokoju i miłości. Niech Jego Miłość dodaje nam sił do codziennej miłości i radości.
Ogarniam Was wszystkich modlitwą i dziękuję za dobroć oraz pomoc skierowaną dla naszej misji w Kithatu. Niech Zmartwychwstały Pan Wam błogosławi.

Od roku pod naszą stałą opieką i troską znajduje się 25 dzieci w Centrum Dziecięcym oraz 60 dzieci poniżej 4 roku życia, które są z nami w czasie opieki dziennej. Te młodsze dzieci trafiają często do nas ze względu na niedożywienie oraz brak opieki, gdyż zabrakło rodziców, którzy by tą opieką dziecko otoczyli. Ogromna radością jest patrzeć na uśmiechnięte buźki dzieci, na ich próby pierwszych kroków i słów, gdy są otoczone opieka i miłością w naszym day care.
W szkole podstawowej oraz przedszkolu od stycznia uczy się 380 dzieci.
Rozbudowany też został ośrodek zdrowia i w obecnej chwili jesteśmy wyposażeni w 22 łóżka na oddziałach, gdzie możemy odbierać porody jak również przyjmować na odział i leczyć dzieci oraz osoby dorosłe.
W obecnej chwili od 30 marca do 15 lipca przebywam w Polsce, Przeszłam zabieg operacyjny i teraz ten czas jest również czasem odpoczynku i dojścia do formy zdrowotnej. Zaraz po Świętach do 8 maja będziemy miały spotkanie zakonne dotyczące spraw naszego Zgromadzenia. Po 8 maja będę w różnych miejscowościach i parafiach na niedziele misyjne.
Początek lipca to czas rekolekcji, które zakończą się uroczystością obchodzenia 25 lat ślubów zakonnych, które złożyłam w 1994 roku, bardzo Was proszę wszystkich o modlitwę w mojej intencji.
Podaje swój numer polski do kontaktu, czasami na facebooku będę starała się umieścić informacje gdzie będę na dany weekend, jeśli ktoś będzie miał ochotę i możliwość na spotkanie, gdy znajduje się niedaleko, zapraszam.

Mój numer telefonu 794037335

Jeszcze raz bardzo dziękuję za okazaną miłość, dobroć oraz hojność, dzięki której jesteśmy w stanie kontynuować naszą pomoc w codziennej trosce o drugiego człowieka, szczególnie tego najbardziej potrzebującego i bezbronnego.

Szczęść Boże
Z modlitwą
Sr. Dariana Katarzyna Jasińska

 

Moreen Kaimenyi w grudniu 2019r. skończy klasę szóstą.
Nasza wpłata 800 złotych (200 $) jest na poczet nauki w następnym roku szkolnym, który zaczyna się w Kenii w styczniu.
Udało się też wysłać 50 złotych na dożywianie jednego dziecka w Kenii.
To już 14 wpłata na konto Moreen. Dziękuję wszystkim za pomoc. To dzięki Wam Moreen i jej rodzina cieszy się ze wsparcia i opieki.
Więcej informacji – Uśmiechnięta misjonarka – s. Dariana Jasińska MSF /Kenia #2 /
Moreen Kaimenyi w grudniu skończy klasę szóstą.
Nasza wpłata 800 złotych (200 $) jest na poczet nauki w następnym roku szkolnym, który zaczyna się w Kenii w styczniu.
Udało się też wysłać 50 złotych na dożywianie jednego dziecka w Kenii.
To już 14 wpłata na konto Moreen. Dziękuję wszystkim za pomoc. To dzięki Wam Moreen i jej rodzina cieszy się ze wsparcia i opieki.
Więcej informacji – Uśmiechnięta misjonarka – s. Dariana Jasińska MSF

Galeria pamiątek:

2022

List Moreen
Nasz list do Moreen

LIST OD  SIOSTRY DARIANY Z KENII  –  OPIEKUNKI  MOREEN

kmPan jest blisko…

Kochani Przyjaciele naszej misji w Kithatu,
Mija kolejny rok, a ja z wdzięcznością patrzę na to, co się dokonało w tym minionym czasie.

Nasza szkoła, klasa 8 po raz pierwszy pisała egzaminy państwowe na zakończenie szkoły podstawowej. Po otrzymaniu wyników w zależności od ocen będą przyjęci do szkol średnich.

Zostały odnowione i dobudowane ubikacje przy szkole. Kilka dni temu została tez zakończona budowa pokoju dla maluchów poniżej 4 roku życia. Do tej pory miałyśmy grupkę dzieci, które potrzebowały natychmiastowej opieki i pomocy, głównie ze względu na głód i ogólny bardzo slaby rozwój dziecka. Dzięki opiece, pomocy, odżywianiu dzieci nabierały sił, zaczynały chodzić, mówić i przede wszystkim uśmiechać się i rozrabiać. To oznacza, ze po prostu były szczęśliwe. Niestety, nie miałyśmy pomieszczenia, by można było przyjąć większą grupę dzieci a dzięki pomocy Caritas Polska powstała sala dla dzieci, która będzie mogła pomieścić około 30-35 dzieci.

Został rozbudowany ośrodek zdrowia, powiększona apteka, przygotowany pokój na badania w kierunku wirusa HIV oraz na rozmowy z osobami, które potrzebują wsparcia nie tylko finansowego, ale przede wszystkim kogos, kto by ich wysłuchał i zrozumiał. W ośrodku zdrowia, dzięki porodówce pomogłyśmy przyjść na świat milusińskim i dziękujemy Bogu, że i mamy i dzieci nie miały większych komplikacji chociaż były momenty trudne. Otworzyłyśmy oddział 4 łóżkowy, gdzie możemy hospitalizować pacjentów. To oznacza dodatkowe dyżury nocne na które zmieniamy się z siostrami, ale tez radość, ze możemy pomóc chorym, i to często z dobrym rezultatem.
Dzięki pomocy MIVA Polska został zakupiony ambulans, niejeden raz ratował ludzkie życie gdy na sygnale, często w nocy jechałam na naszej fatalnej drodze, by jak najszybciej dojechać do szpitala misyjnego oddalonego około 15km od nas.

Przy ośrodku zdrowia została wybudowana kaplica na prośbę i dzięki pomocy Zosi, która znam od czasów jeszcze mojego pobytu w Zambii. Kaplica Najświętszej Adoracji, gdzie Pan Jezus będzie wystawiony w Tabernakulum, by każdy mógł tam wejść i nabrać sił na kolejne dni.

W planach i moich marzeniach jest dobudowanie jeszcze jednej sali dla pacjentów, która będzie mogła służyć do hospitalizacji chorych dzieci i kobiet. W tym momencie jeśli musimy przyjąć pacjentów czasami korzystamy z łóżek na oddziale porodowym, co nie jest najlepszym wyjściem.

Codziennie mamy okazje, by okazać dobro, bo ludzi potrzebujących pomocy jest wiele. To dobro dokonuje się dzięki Wam, dzięki Waszej obecności ofiarności, modlitwie. Dziękuję za ostatnio przesłaną pomoc na żywność dla dzieci. Dzięki Wam twarz niejednego dziecka rozjaśni uśmiech radości, a naszym dzieciom tak naprawdę niewiele potrzeba.

Pan powiedział: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych mnieście uczynili”, niech Pan sam obdarza Was łaskami na nadchodzące Święta i Nowy Rok.

Ogarniamy Was wszystkich modlitwą,
Szczęść Boże
Sr. Dariana

moreenmoreen-1Moreen ma siostrę Purity, która uczy się na fryzjerkę, brata w Godfray Gituma, który  uczy się w 1 klasie szkoły średniej oraz siostrę Lilian, która również uczy się w 1 klasie szkoły średniej. Za tydzień dzieci zaczną wakacje aż do stycznia następnego roku gdzie rozpoczyna się     nowy rok szkolny 2017/2018.
Wysyłam zdjęcie Moreen zrobione dzisiaj.
Bardzo dziękuje za opiekę i pomoc dla niej
Szczęść Boże
sr. Dariana

ALLELUJA 2018
darianaTam, gdzie jest MIŁOŚĆ, tam rodzi się nowe Życie.
To MIŁOŚĆ zaprowadziła Jezusa aż na krzyż, byśmy my mogli mieć Życie i to mieć je w obfitości. Niech ten czas Świąt Zmartwychwstania naszego Pana zaowocuje pełnią życia w miłości i radości i pokoju na każdy dzień.
Ogarniam Was wszystkich modlitwą i dziękuję za dar Waszej obecności wśród nas w Kithatu.
Dzięki miłości, dobroci, serdeczności oraz  hojności wielu osób jesteśmy w stanie pomoc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. W obecnej chwili grupa dzieci mieszka z nami w Centrum Dziecięcym, którego budowę zakończyliśmy 28 grudnia, a 29 grudnia zostało ono uroczyście otwarte i pobłogosławione. W Centrum na stałe zamieszkało 21 dzieci, a z czasem znajdzie w nim dom 40 dzieci. Piszę„ z czasem”,  gdyż Centrum, mimo że otwarte i funkcjonuje, to jednak wymaga jeszcze wielu prac wykończeniowych a szczególnie wyposażenia. Brakuje lóżek, pościeli, materacy, szaf, stołów, krzeseł, a przede wszystkim  wody, dlatego też potrzeba pewne rzeczy dokończyć, by móc przyjąć kolejną grupę 20 dzieci.
Oprócz gromadki mieszkającej na stałe z nami jest też grupa 40 dzieci, maluszków pod dzienną opieką. Dzieci są przynoszone rano i odbierane popołudniu, mając zapewnioną opiekę, a przede wszystkim posiłki, gdyż wiele z nich jest niedożywione, a przez to opóźniony też jest rozwój i fizyczny i psychiczny dziecka. Po kilku tygodniach widzimy już zmiany w dzieciach, które stają się bardziej radosne, zaczynają chodzić, mówić, śmiać się i bawić.
W Niedzielę Wielkanocną wszyscy razem pojedziemy na poranną Mszę Świętą, potem ugotujemy obiad dla około 70 osób, a następnie czas spędzimy na wspólnej zabawie z dziećmi.
Ośrodek zdrowia się rozbudował i nadal rozbudowuje  o sale dla matek i chorych dzieci. W obecnej chwili opieką zdrowotną otaczamy chorych 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, działając jak mały szpital przyjmując pacjentów na oddział.
W szkole Bożego Miłosierdzia kolejna klasa ósma w listopadzie zasiadła do egzaminów końcowych i zakończyła naukę w szkole  podstawowej.
To wszystko co się dokonuje, każda świadczona dobroć, każdy akt miłości, troski dokonuje się w dużej mierze dzięki Waszej pomocy, dlatego tez jestem bardzo wdzięczna za każdą, nawet najmniejszą, formę pomocy, która daje nam możliwość otoczenia opieką dzieci, osoby chore, starsze i potrzebujące wsparcia. Niech Pan Wam błogosławi.
Szczęść Boże!
Z  modlitwą,
s. Dariana
P.S. Zapraszam tez te osoby, które mogą i chcą, do wejścia na stronę na Facebook’u ”kochanie to dawanie” lub Katarzyna Jasińska, gdzie czasami staram się napisać parę słów z aktualnymi wydarzeniami z misji.

   Kochani Przyjaciele Misji

Niech te zbliżające się dni przybliżą nas do radosnego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Niech On napełni nasze serca pokojem, miłością i nadzieją. Ogarniamy Was modlitwą życząc Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Od dwóch tygodni trwa pora deszczowa. Ludzie i my również sadzimy kukurydzę i fasolę mając nadzieje na zbiory. . Dzieci i młodzież są w szkołach od stycznia jako pierwszy semestr nowego roku szkolnego. Kończy się on 21 kwietnia z dwutygodniowa przerwą. Jak wspomniałam wcześniej w Kenii  w edukacji nastąpiły zmiany. Od stycznia tego roku system szkolny ma  6 klas szkoły podstawowej, a następnie 3 lata junior secondary. W związku z tym ze nasza szkoła została zakwalifikowana jako kontynuacja junior secondary rozpoczęłyśmy budowę  laboratorium szkolnego. W obecnej chwili trwa wykańczanie oraz przygotowanie stołów i stołków do Sali. Dużo zostało zrobione, jeszcze dużo wkładu finansowego trzeba włożyć by wykończyć sale i ja wyposażyć, ale dzięki pomocy wielu osób mam nadzieje, że będzie to możliwe.

W Centrum Dziecięcym trójka chłopców, ucząc się jeszcze starym systemem ukończyła klasę 8 i została przyjęta do szkoły średniej. 6 miesięczna dziewczynka, której zmarła mama a kilka tygodni temu babcia czeka na naszą pomoc, staramy się jak najszybciej uzyskać potrzebne dokumenty, by malutka mogła z nami zamieszkać.

Święta spędzamy razem z dziećmi z Centrum Dziecięcego modląc się, gotując i świętując wspólnie tańcem i zabawą.

Ostatniego maja przylatuje do Polski i będę do 15 kwietnia, Ewa wtedy  tez bierze urlop w pracy i przylatuje do nas by kolejny raz pomoc w zdjęciach, listach, wynikach i informacjach o dzieciach. Cześć młodzieży skończyła szkołę średnią i czeka na przyjecie do szkół wyższych , rozpoczęcie nauki jest najczęściej we wrześniu. Postaramy się o wszystkim poinformować.

Dziękuje bardzo za Wasza obecność na naszej misji, pomoc. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.

Szczęść Boże

Sr Dariana wraz z siostrami i dziećmi.

 

Skip to content