Drodzy Uczniowie!!

     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym WEŹ SIĘ RUSZ! przeznaczonym dla uczniów klas 4-8. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej dotyczącej podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym. Praca ma być wykonana techniką dowolną w formacie A4. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa. Prace prosimy przynosić do dnia 28.02.2022r.do gabinetu nauczycieli wf.

Termin ogłoszenia wyników nastąpi w marcu 2022 roku.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie:)

Ze sportowym pozdrowieniem!
Nauczyciele wychowania fizycznego

Skip to content