Integracja w naszej szkole

W tym roku obchodzimy ważny Jubileusz w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu – Świętujemy18-lecie powstania pierwszej klasy integracyjnej w naszej szkole. Powołanie do życia pierwszej klasy integracyjnej to rok 1998, w związku z tym, integracja w naszej szkole właśnie osiągnęła pełnoletność. Sięgając pamięcią widzę uczniów niepełnosprawnych chodzących do pierwszych klas integracyjnych w naszej szkole. Dziś to już dorośli ludzie ukształtowani przez wybitnych pedagogów pracujących w Szkole Podstawowej nr 25. Nasi absolwenci doskonale odnaleźli się w dorosłym życiu. Są zaradnymi ludźmi zarabiającymi na swoje utrzymanie w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Kilkoro z nich od wielu lat trenuje judo, osiągając wysokie wyniki i międzynarodowe sukcesy.

Z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych w 2009 roku zostało powołane do życia Gimnazjum nr 10. Wraz ze Szkołą Podstawową nr 25 stworzyło Zespół Szkół nr 2. Powstanie Gimnazjum zawdzięczamy determinacji i oddaniu przede wszystkim rodziców, którzy zabiegali o to, żeby ich dzieci mogli kontynuować naukę w tym samym budynku. Najlepszym rozwiązaniem było zapewnienie dzieciom nauki w tym samym miejscu wśród nauczycieli, których już znają. Dzięki staraniom udało się stworzyć miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne i mają możliwość kontynuowania nauki. Do naszego gimnazjum przyjmowani są uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce, dzięki czemu proces integracji ma możliwość być skutecznie prowadzony. Zainteresowanie nauką w naszej szkole jest ogromne. W tym roku szkolnym zostało złożonych czterokrotnie więcej podań o przyjęcie do szkoły niż dostępnych miejsc.

Obecnie w Szkole Podstawowej nr 25 funkcjonuje 8 klas integracyjnych, a w Gimnazjum nr 10 jest 6 klas integracyjnych. Kształceniem specjalnym w naszej szkole w klasach integracyjnych objętych jest 55 uczniów. W każdej klasie integracyjnej pracuje nauczyciel wspomagający proces edukacyjny. Osiemnaście lat doświadczeń  pozwoliło na wypracowanie doskonale prowadzonego procesu integracji w naszej szkole. W tej chwili nasza placówka stanowi doskonałą bazę do nauczania uczniów wymagających dostosowania procesu edukacji. Z technicznych udogodnień posiadamy w szkole windę, która umożliwia przemieszczanie się dzieci poruszających się na wózkach oraz mających problemy z poruszaniem się. Posadzki w szkole są antypoślizgowe. Posiadamy doskonale wyposażone gabinety do zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych. W tym roku, z okazji osiągnięcia pełnoletności, zostanie zbudowany koło szkoły plac zabaw dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych. Między innymi znajdzie się tam huśtawka dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Uczniowie niepełnosprawni są objęci dodatkowo zajęciami, które są dla nich niezbędne do optymalnego, wszechstronnego rozwoju. W naszej szkole mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych, wyrównawczych, terapii pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz w miarę potrzeb zostają objęci pomocą psychologiczną. Przez wiele lat były również organizowane zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne.

Uczniowie niepełnosprawni biorą aktywny udział w życiu szkoły. Uczestniczą w licznych konkursach, zarówno organizowanych przez naszą szkołę, jak i o szerszym zasięgu. W tym roku szkolnym uczeń Filip Wardzyński z klasy IVB z naszej szkoły uzyskał wyróżnienia w: Międzynarodowym Konkursie Nauk Matematycznych „Kangur” oraz w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik” oraz został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Olimpus” i Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Polskiego „Galileo”. Trzech uczniów naszej szkoły zostało laureatami I Międzyszkolnego Konkursu „Moja ojczyzna” w Gdańsku. Miłosz Kadłubowski zajął I miejsce, a Arkadiusz Grabkowski i Piotr Wielesik – II miejsce.  Uczniowie rozwiązując zadania konkursowe zmierzyli się z zagadnieniami z zakresu historii i przyrody Polski oraz wykazali się ogromną wiedzą na temat znanych Polaków.

Nasza szkoła współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz edukacji, wychowania i rozwoju dziecka. Szczególnie pomyślnie układa się współpraca z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Elblągu, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Terapeutycznym Dla Dzieci i Młodzieży oraz innymi placówkami prowadzącymi kształcenie dzieci niepełnosprawnych.

            W tym roku szkolnym obchodzimy równie ważną rocznicę dla naszej społeczności – mianowicie dziesięciolecie powołania do życia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 25 „Mrowisko”. Dzięki istnieniu Stowarzyszenia możemy pozyskiwać pieniądze, które wykorzystujemy później do realizacji zadań statutowych. Głównym obszarem działalności „Mrowiska” jest działalność na rzecz dzieci potrzebujących pomocy oraz wspieranie uczniów naszej szkoły.

Odkrywając bogactwo zasobów artystycznych naszych dzieci, w 2001 roku zrodziło się w nas pragnienie rozpowszechniania twórczości artystycznej naszych uczniów. W związku z tym pojawił się pomysł tworzenia i wydawania kalendarza z najlepszymi pracami naszych dzieci.  Od tamtej pory co roku drukujemy  kalendarz promujący wartości wyznawane w naszej szkole i szerzący ideę integracji. Rozprowadzamy go w najbliższym środowisku. Gości co roku w instytucjach i firmach „zaprzyjaźnionych” z naszą szkołą. Zdobi gabinety w naszej szkole oraz zajmuje ważne miejsce w domach naszych uczniów.

Od wielu lat nasza szkoła jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Razem”, którego głównym celem jest rozpowszechnianie idei integracji. W konkursie biorą udział dzieci z przedszkoli i szkół integracyjnych z całej Polski oraz zza jej granic(głównie z obwodu kaliningradzkiego). Patronat nad konkursem obejmuje prezydent miasta Elbląga. Wernisaż konkursu odbywa się w Galerii El i przybywa na niego wielu laureatów z różnych zakątków Polski. W wystawie uczestniczy wielu zaproszonych gości z władz miasta oraz ze środowiska związanego z osobami niepełnosprawnymi. Po wernisażu organizowany jest plener malarski który jest doskonałą okazją do wspólnej zabawy,  nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bowiem radość tworzenia jest uniwersalnym sposobem komunikowania się z ludźmi, wyrażania myśli i emocji.

Od kilku lat nasza szkoła jest także inicjatorem konkursu plastycznego „Razem się uczymy, razem się bawimy”. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Elbląga. Ma na celu szerzenie edukacji integracyjnej i pokazanie, że wszystkie dzieci mogą doskonale bawić się wspólnie ze sobą. Najlepsze prace konkursowe zamieszczane są w kalendarzu wydawanym przez naszą szkołę.

Od wielu lat w naszej szkole organizowane są Międzyszkolne Spotkania Literackie dla uczniów z klas integracyjnych z Elbląga. Celem tej imprezy jest przede wszystkich rozwijanie zainteresowań czytelniczych, pokazanie, że szkoła jest nie tylko miejscem nauki, lecz także miejscem zabawy. Każde spotkanie przybliża twórczość innego pisarza oraz jest doskonałą okazją do integracji środowiska pracującego z dziećmi niepełnosprawnymi.

W 2013 roku nasza szkoła była pomysłodawcą konkursu wokalnego i koncertu „Razem zaśpiewajmy”. W koncercie wystąpiły dzieci niepełnosprawne z elbląskich placówek oświatowych, które zaśpiewały wraz z uczestnikami programu telewizyjnego „Bitwy na głosy” z drużyny Ryszarda Rynkowskiego. Dzieci uczestniczące w koncercie miały możliwość zaprezentowania swoich zdolności wokalnych. To była doskonała impreza integrująca wszystkich uczestników.

Zadaniem szkoły integracyjnej jest pobudzanie uczniów niepełnosprawnych do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności. Przez wiele lat w naszej szkole działał Integracyjny Klub Turystyczny „Wesołe mrówki”. Jego uczestnicy brali udział w Rajdach po Wysoczyźnie Elbląskiej organizowanych przez PTTK. Tradycją było wspólne nocowanie w szkole, samodzielne przygotowywanie posiłków dla siebie, a następnie wymarsz w sobotę na rajd. Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci uczyły się samodzielności. Miały możliwość podziwiania wielkiego bogactwa form terenowych, wąwozów, jarów i malowniczych strumieni Wysoczyzny Elbląskiej oraz spędzania czasu wolnego w doborowym towarzystwie. „Wesołe mrówki” próbowały także swoich sił w Grze miejskiej organizowanej na terenie Starego Miasta w Elblągu. Ich zadaniem było wykazanie się wiedzą o Elblągu poprzez liczne zadania wykonywane w poszczególnych stacjach rozmieszczonych na terenie Starego Miasta.

            W roku szkolnym 2015/2016 z inicjatywy dyrekcji oraz nauczycieli pracujących w ZS nr 2 w Elblągu, placówce  doświadczonej w prowadzeniu procesu integracji, powstał Ogólnopolski Klub Szkół Integracyjnych(OKSI). Wyszliśmy z inicjatywą powołania klubu zrzeszającego specjalistów z całej Polski pracujących na co dzień w szkołach integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi. W październiku 2015 roku zorganizowaliśmy pierwszy zjazd członków OKSI. Był to czas obfitujący w wymianę różnorodnych doświadczeń między nauczycielami z różnych stron Polski. Dzieliliśmy się sukcesami w pracy z uczniami oraz poszukiwaliśmy rozwiązań problemów, z którymi borykamy się na co dzień w swojej pracy. Czerpaliśmy od siebie nawzajem innowacyjne pomysły i dobre rozwiązania służące jak najlepszemu zorganizowaniu procesu integracji w placówce. Zaprosiliśmy wszystkich uczestników na warsztaty poświęcone pracy z „dzieckiem trudnym”.

            Członkowie OKSI mieli również możliwość uczestniczenia w konferencji naukowej „ (Nie) grzeczne dzieci?” zorganizowanej przez naszą szkołę. Konferencja skupiła wielu dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, specjalistów i rodziców zainteresowanych problemem dziecka z autyzmem(w tym z zespołem Aspergera) i dziecka z ADHD w szkole i w domu rodzinnym. Wykładowcami podczas konferencji byli: prof. Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Borkowska, Lidia Domańska i Piotr Tomankiewicz. Duże zainteresowanie konferencją i liczny w niej udział pokazuje jak ważny temat został w trakcie niej poruszony.  Dla nas jako organizatorów tego wielkiego wydarzenia, jest to zachęta do podejmowania tego typu działań w przyszłości.

W poprzednich latach również nasza placówka była organizatorem dwóch konferencji naukowych „Zwyczajni – niezwyczajni uczniowie, ich problemy i formy pomocy” oraz „Seksualność osób niepełnosprawnych”. Czas konferencji to wielkie przedsięwzięcie, które jednoczy i ubogaca wszystkich pracowników szkoły oraz jest wspaniałą wizytówką naszej placówki.

Przed nami kolejne lata. W naszych głowach już rodzą się nowe pomysły. Podejmowanie kolejnych inicjatyw i przedsięwzięć jest możliwe tylko dzięki fantastycznemu zespołowi ludzi tworzących środowisko Zespołu Szkół nr 2. Każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny i potrzebny do wzrostu naszej szkoły. Oby wystarczyło nam sił i zapału do podejmowania wyzwań w kolejnych latach.

                                                                                               Anna Bukowska

 

Skip to content