KONTO SZKOŁY

Opłata za duplikat legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego powinna być dokonana na konto szkoły.

Na to konto prosimy wysyłać opłatę za obiady.
Nr: 49 1020 1752 0000 0302 0231 0928

Nr konta:Bank Spółdzielczy w Brodnicy oddział Elbląg

Rada Rodziców
08 9484 1206 2850 0850 9022 0001

Skip to content