Bezpieczeństwo zdrowotne- udział w akcji zorganizowanej przez  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Komisje Epidemiologiczną i Komisje ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania działające przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur  w Światowym Dniu Higieny Rąk.

Skip to content