Zajęcia rewalidacji z wykorzystaniem pomocy zakupionych w ramach programu Aktywna Tablica SPE. Rozwijamy kompetencje poznawcze, emocjonalne oraz społeczne.

Skip to content