#Aktywnatablica Zajęcia z rewalidacji zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów dzięki programom "UMIEM CZYTAĆ", "UMIEM PISAĆ" w tym miesiącu usprawnialiśmy analizę i syntezę sluchową oraz wzrokową, wykorzystując pracę na tablecie i komputerze w atrakcyjny sposób ćwiczyliśmy koordynację "oko-ręka". Utrwalaliśmy poznane głoski, wzbogacaliśmy słownik mowy czynnej oraz biernej.

#Aktywnatablica W trakcie zajęć rewalidacyjnych, trenowane są umiejętności społeczne, komunikacyjne oraz emocjonalne, w tym celu często wykorzystywany jestem program EduSensus"Spektrum autyzmu Pro". Uczestnicy zajęć w listopadzie mogli trenować umiejętność autoprezentacji, dzieci tworzyły swoje opisy i miały możliwość nagrania ich i odsłuchania w celu sprawdzenia ewentualnie poprawienia. Rozmawialiśmy również o swoich cechach charakteru oraz mocnych stronach.

Skip to content