Lekcja chemii w klasie 7a. Program Corinth umożliwia uczniom obejrzenie na poziomie subatomowym jak tworzą się wiazania chemiczne. Obserwujemy rozkład elektronów w wiązaniach jonowych i kowalencyjnych.

Zajęcia przyrodnicze AWE w lutym.

Skip to content