Agata Szczepańska 0A
Aldona Żukowska 0B

Danuta Burnos
Monika Chojecka
Patrycja Morawek
Anna Papińska
Agnieszka Płaza
Lucyna Prociw
Alicja Rudnicka
Edyta Siniawska
Alicja Smukowska

Maria Borzęcka
Anna Bukowska
Lucyna Jadczak Krasoń
Wioletta Lewandowska
Dorota Paprocka
Aleksandra Karpińska Prokurat
Paulina Rosada Balińska
Mateusz Szafran

Marta Bartosik
Agnieszka Koziarska
Anna Rugała
Anna Szyszka

Katarzyna Drewniak
Anna Mackiewicz
Magdalena Wojciechowska
Tomasz Wyszczelski

Katarzyna Felka

Jolanta Bombała
Jarosław Freiberg
Małgorzata Wołk
Elżbieta Zakrzewska- Łuczko

Beata Mikulska

Anna Szyszka

Marta Bartosik
Przemysław Kurczewski
Wioletta Lewandowska

Aleksandra Chlewińska
Małgorzata Pawlikowska

Jolanta Bombała

Przemysław Kurczewski

Krzysztof Koteluk

Beata Mikulska

Patrycja Pecyna

Mariusz Fil
Małgorzata Freiberg

Ewelina Szczuko

Aleksandra Chlewińska
Aneta Fedoruk
Katarzyna Felka
Marcin Felka
Bogdan Pawłowski
Patrycja Pecyna
Aleksandra Wiernasz Drost

Lucyna Wołoch Romańczyk

Aneta Kruczyńska Olszewska 7-8
Ilona Kowalska 0-3
Anna Mackiewicz 4-6

Lucyna Jadczak-Krasoń
Agnieszka Wolna Żak

Barbara Karczewska

Małgorzata Pepłowska

Marcin Felka
Joanna Kasica
Ilona Kowalska
Anna Leśniak
Lidia Ścibisz
Agnieszka Wolna-Żak
Małgorzata Wołk
Elżbieta Zakrzewska Łuczko

Anna Jurczak
Józefa Chmura

Mariusz Antonowicz

Mariusz Fil
Krzysztof Koteluk
Beata Karczewska
Bogdan Pawłowski

Patrycja Pecyna
Agnieszka Płaza
Edyta Siniawska

Patrycja Pecyna
Agnieszka Płaza
Edyta Siniawska

Marzanna Basista
Anna Bukowska
Ilona Kowalska
Lucyna Jadczak Krasoń
Anna Leśniak
Anna Papińska
Małgorzata Pawlikowska
Katarzyna Szumska
Lidia Ścibisz
Ewa Wechterowicz
Aleksandra Wiernasz Drost
Agnieszka Wolna Żak

Mariusz Fil
Krzysztof Koteluk

Edyta Siniawska

Marcin Felka

Aleksandra Karpińska Prokurat
Paulina Rosada Balińska

Skip to content