Szanowni Państwo!

Do uczestników OKSI

Szanowni Państwo, minął kolejny rok od naszej konferencji. Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych, które odbędzie się 25 i 26 października 2018 r. w naszej szkole.

Pierwszy dzień – czwartek będzie to uroczystość z okazji 20-lecia integracji w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu. Następnie spotkamy się z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej z Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, a potem wymieniamy doświadczenia. Wieczorem integrować się będziemy w Specjal Pubie.
Piątek 26.10 to dzień konferencji, która zacznie się o 10.00.
Zakończenie przewidujemy na 15.00.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 5.10 droga mailową oksi-sp25@wp.pl lub telefonicznie 55 625 87 20. Prosimy o podanie liczby osób z placówki i z jakich posiłków będziecie Państwo korzystać ( obiad + kolacja -20 zł).
Nocleg zapewniacie sobie Państwo we własnym zakresie. W razie potrzeby służymy radą i pomocą. Prosimy o zaproszenie zaprzyjaźnionych szkół integracyjnych.
Elbląg czeka i pozdrawia

Do zobaczenia
Anna Śledzińska
Bożena Strawa – Cieślak
Ewa Cichońska

                              (Nie) grzeczne dzieci?  PROGRAM KONFERENCJI
PROGRAM KONFERENCJI
Godz. 10.00 – rozpoczęcie, powitanie gości
Godz. 10.00 – 10.30
Helena Maryjanowska
Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej
„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”
Godz. 10.30 – 11.30
dr Justyna Leszka
„Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie – o nieświadomej kreacji zachowań niepożądanych dzieci przez osoby dorosłe”
Godz. 11.30 – 12.15
dr hab. med. Barbara Remberk
„Jak rozróżnić trudności wychowawcze od psychicznych u dziecka”
Godz. 12.15 – 12.45 – przerwa kawowa
Godz. 12.45 – 13.30
mgr Małgorzata Łuba
„Reagowanie na zachowania prowokacyjne w szkole”
Godz. 13.30 – 14.30
mgr Marek Stankiewicz
„Jak nauczyciel z Zespołem Aspergera może pomóc uczniom z Zespołem Aspergera”
Godz.14.30
Zakończenie konferencji
                              (Nie) grzeczne dzieci?
dr Justyna Leszka
dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM. Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Fundacji „Nowa Nadzieja”.

dr hab. med. Barbara Remberk
konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży i kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii

mgr Małgorzata Łuba
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W ramach działania Centrum CBT prowadzi również warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży oraz szkolenia dla psychologów, pedagogów szkolnych i nauczycieli.
mgr Marek Stankiewicz
autor bloga Photography & Asperger, nauczyciel w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, osoba z zespołem Aspergera

INFORMACJE

Wykłady na temat autyzmu, ADHD oraz zespołu Aspergera w PWSZ w Elblągu, w ramach programu Konferencji (Nie)grzeczne dzieci?

Ogólnopolski Klub Szkół Integracyjnych powstał z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli ZS nr 2 w Elblągu przy ulicy Wyżynnej.

Oprócz warsztatów, w których udział wzięli nauczyciele wspomagający, pedagodzy, psycholodzy – pod kierunkiem wybitnych terapeutów, a które odbyły się w czwartek, 22. 10. 15 r. – wszyscy uczestnicy dwudniowego, tematycznego spotkania, wzięli również udział w piątkowej Konferencji, której głównym tematem było: „Jak radzić sobie z problemem autyzmu i ADHD w szkole i w domu rodzinnym?”

Ten ważny temat skupił na sali wykładowej ponad trzystu nauczycieli, rodziców, terapeutów, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów, doradców zawodowych, psychologów, logopedów i innych specjalistów, z całej Polski.

Wykład profesora Tomasza Wolańczyka dotyczył precyzji w rozpoznawaniu i „leczeniu” nowoczesnymi metodami, również dietą, dysfunkcji, nazywanej potocznie ADHD. Ta nadpobudliwość psychoruchowa, powiedział profesor, dotyczy tylko 5% naszych dzieci przedszkolnych i szkolnych, pozostała grupa „inaczej” się zachowujących nie ma nic wspólnego z tą przypadłością. Wczesne i właściwe rozpoznanie u dziecka ADHD jest gwarantem sukcesu terapeutycznego i budowania poczucia wartości dziecka, które narażone jest poprzez stereotypy na ciągłą krytykę i pasmo porażek oraz niepowodzeń; zarówno w szkole, jak i w domu.

Niewłaściwe postępowanie, złe metody wychowawcze często prowadzą do budowania u takich osób postaw aspołecznych, zaburzeń antysocjalnych, konfliktów w rodzinie, niskiej samooceny a nawet depresji, zaburzeń lękowych i otyłości.

Profesor Wolańczyk zauważył, że polska szkoła woli promować postawy nijakie, bo nie chce jej się pochylać nad klasowym „błaznem”, co jest naturalnie dużym błędem, bo to właśnie szkoła winna szukać metod, które wesprą nauczyciela w pracy z takim, często bardzo inteligentnym, ale nazbyt ożywionym dzieckiem. Podkreślił, że wczesne rozpoznanie i mądra terapia oraz metody wychowawcze we współpracy rodzica, dziecka i nauczyciela pozwolą na łagodzenie skutków nadmiernej aktywności takich uczniów, którzy czekają na zrozumienie, pomoc i pochwały, bo na nie często zasługują.

Z kolei problem rodziców i pedagogów z dzieckiem autystycznym, w tym z zespołem Aspergera, omówili kolejni wykładowcy- prelegenci: Agnieszka Borkowska, Lidia Domańska oraz Piotr Tomankiewicz, który na przykładzie walki własnego syna pokazał trudną, ale owocną drogę terapii od rozpoznania, poprzez dziesięcioletnią pracę indywidualną i grupową, w Polsce i Stanach Zjednoczonych, czy Francji, aż po dzień dzisiejszy, gdy syn jest już samodzielnym młodym uczniem gimnazjum. Trzeba wielkiego poświęcenia, systematycznej pracy całej rodziny, przedszkola i szkoły, aby można było świętować sukces, podkreślił pan Piotr, który poruszył serca zebranych na sali uczestników Konferencji licznymi zdjęciami, filmikami i słowem pełnym troski i miłości do swego syna. Pokazał drogę, jak walczyć o swoje dziecko. Wskazał jak pomóc innym rodzicom, poszukującym wsparcia, np. zakładając Fundację Na rzecz Pomocy Dzieciom z Autyzmem, propagując temat, do niedawna tabu, szerokiemu gremium słuchaczy…

Inicjatorzy tego przedsięwzięcia mają nadzieję, że wyartykułowana na Konferencji( Nie)grzeczne Dzieci? problematyka, doczeka się licznych prób sprawdzenia poznanych metod i nowoczesnego podejścia do problemu oraz konstruktywnych rozwiązań w codziennej pracy pedagogów ze swoimi podopiecznymi. Każde dziecko powinno mieć równą szansę edukacji i rozwoju swojej osobowości.

IRENA OŚKA
RZECZNIK PRASOWY ZS NR 2

Pierwsze zdjęcie do naszej galerii tabliczek, które zawisły w naszych szkołach. U nas już wisi, a u Was?

Galeria szkół

Skip to content