Uroczyste otwarcie nowej platformy dla osób niepełnosprawnych (windy)    nastąpiło dnia 06.09.2023r.

Miejsce przekazania platformy (windy): Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu z siedziba Elbląg, ul. Wyżynna 3

 Informacja na temat nowej platformy dla osób niepełnosprawnych (windy):

  • Dofinansowanie projektu przebudowy platformy dla osób niepełnosprawnych (windy) w ramach obszar B  „ Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” ze środków PEFRON w kwocie 110.000 zł
    i środków własnych organu prowadzącego szkołę Miasto Elbląg w kwocie 103.774 zł
  • Liczba uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu: 462
  • Ocena efektów otrzymanego dofinansowania:

Liczba uczniów niepełnosprawnych korzystających pośrednio
i bezpośrednio z platformy dla osób niepełnosprawnych (windy): 74 uczniów niepełnosprawnych, w tym dwoje poruszających się
na wózku inwalidzkim,  uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami koordynacji ruchowej oraz innymi niepełnosprawnościami i chorobami wymagają przy poruszaniu się asysty osoby dorosłej oraz wymagają interwencji ze strony medycznej – łącznie 14 dzieci.

  • Cel: zapewnienie swobodnego dostępu dla osób niepełnosprawnych
    do budynku szkoły i możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku ( do szatni, gabinetów lekcyjnych, stołówki szkolnej itd.). W przypadku konieczności pilnego udzielenia pomocy medycznej i sprawnego przeniesienia dziecka do karetki z wyższych pięter budynku możliwość skorzystania z dźwigu platformy pionowej jest niezbędna.

Funkcjonowanie  dziecka niepełnosprawnego korzystającego z wózka inwalidzkiego, poruszającego  się na kulach ortopedycznych w chwili przyjścia do szkoły nie jest dzięki zamontowanej  platformie (windzie)  przeszkodą, aby w pełni przemieszczać się po budynku szkoły.

Dzięki projektowi szkoła jest dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych , z którymi szkoła współpracuje między innymi uczniowie specjalnych  ośrodków szkolno wychowawczych  w Elblągu.

Skip to content