Projekt "Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej" ma na celu zwiększanie kompetencji i umiejętności naukowo-technicznych uczniów i uczennic z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia dzieci. W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną szkoły w pomoce i sprzęt, podniesiono także kwalifikacje nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności matematycznego myślenia i pracy metodą eksperymentu. W naszej szkole przeszkolonych zostało 4 nauczycieli - 3 pedagogów prowadziło później zajęcia, a 1 był mentorem. W zajęciach rozwijających umiejętności uczestniczyło 16 uczniów, w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych-10 uczniów, w na koło zainteresowań uczęszczało 5 uczniów.

Skip to content