Uroczyste otwarcie stołówki po gruntownym remoncie nastąpiło dnia 06.09.2023r.

Informacja na temat kapitalnego remontu stołówki, doposażenia stołówki
i kuchni.

 • Dofinansowanie remontu stołówki, doposażania stołówki i kuchni szkolnej z programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu” modułu 3
  w kwocie 80 000 zł oraz ze środków własnych organu prowadzącego szkołę Miasto Elbląg w kwocie 20. 000 zł.
 • Liczba uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu : 462, w tym żywionych : 291 uczniów
 • Cel: zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, został zrealizowany w szkole w okresie przerwy wakacyjnej w 2023 roku.
 • Ocena efektów:
 • wykonanie robót adaptacyjno – remontowych takich jak: zabezpieczenie ścian przed wilgocią, podrównanie ścian tynkiem gipsowym, malowanie ścian i sufitów, renowacja parapetów, wymiana starych lamp oświetleniowych, zerwanie starej okładziny na podłodze, położenie nowej glazury antypoślizgowej
  na podłodze, wymiana okna wydawczego obiady i odbiorczego
 • doposażenie stołówki w nowe stoły i krzesła
 • doposażenie kuchni w niezbędne do przygotowania posiłków urządzenia gastronomiczne, wymieniono stary i zużyty sprzęt na nowy: bemar z wkładami utrzymujący temperaturę posiłków, stalowe stoły robocze, termostaty,  taborety stalowe pod garnki, nierdzewny kloc masarski,  taboret podgrzewczy,  komplet garów ze stali nierdzewnej z pokrywkami, komplet noży HCCP.

Realizacja prac remontowych i doposażenie pomieszczeń kuchni i stołówki umożliwia sprawne, bezpieczne i zgodne ze wszelkimi obowiązującymi normami sanitarnymi, przygotowywanie i spożywanie posiłków przez  dzieci. Odpowiednie zabezpieczenie w sprzęt pozwoli również na przygotowywanie większej ilości, bardziej urozmaiconych i zdrowych posiłków.

Przyczyni się również do kształcenia zdrowych i prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży. Wyremontowane pomieszczenie jadalni umożliwia dzieciom spożywanie posiłków w przyjaznych warunkach oraz wpływa na wzrost bezpieczeństwa osób korzystających ze stołówki szkolnej.

Skip to content