Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu w roku szk. 2023/2024

szefPrzewodnicząca
Anna Ziemba

szefZastępca
Angelika Październik

wice-szefSekretarz

ksiegowaSkarbnik
Marta Sinkiewicz

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szk. 2023/2024

szefPrzewodnicząca
Anetta Kudlak

szefZastępca
Marta Sokołowska

avatar2Członek
Michał Koperkiewicz

Skip to content