Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu w roku szk. 2022/2023

szefPrzewodnicząca
Anna Ziemba

szefZastępca
Anna Wiśniewska

wice-szefSekretarz
Marta Sinkiewicz

ksiegowaSkarbnik
Marta Sinkiewicz

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szk. 2022/2023

szefPrzewodnicząca
Anetta Kudlak

szefZastępca
Marta Sokołowska

avatar2Członek
Katarzyna Bożek

Skip to content