Szanowni Państwo,

Gmina Miasto Elbląg realizuje projekt pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu odbędzie się cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych dla mieszkańców miasta Elbląg, powyżej 25 r. ż., które odbywać się będą w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, ul. Gen. Józefa Bema 50.

 

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o poinformowanie pracowników Państwa Szkoły/Przedszkola oraz rodziców o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń.

Jednocześnie informuję, że pakiet dokumentów promocyjnych (plakat, ulotki, formularze zgłoszeń) znajduje się do odbioru w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

 

 

Tematyka szkoleń do wyboru: 

 • Rodzic w Internecie;
 • Moje finanse i transakcje w sieci;
 • Mój biznes w sieci;
 • Działam w sieciach społecznościowych;
 • Tworzę własną stronę internetową (blog);
 • Kultura w sieci.

 

Warianty czasowe szkoleń:

 • dwudniowe, z możliwością wyboru wariantu godzinowego:
 • do południa – w godz. od 8:00 do 14:00
 • po południu – w godz. od 14:00 do 20:00

lub

 • trzydniowe – po południu w godz. od 16:00 do 20:00.

 

Istnieje również możliwość uzgodnienia indywidualnie terminu szkolenia (od poniedziałku do piątku) dogodnego dla pracowników Państwa Szkoły/Przedszkola oraz rodziców (musi być min. 10 osób na dany temat).

 

*Informacje o szkoleniach można uzyskać od poniedziałku do piątku (w godz. 07:30-13:30):

 • w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Departament Strategii i Rozwoju, ul. Łączności 1, Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (Budynek „D”),  I piętro, pok. 12,
 • pod numerem telefonu: 55-239-33-16,
 • pod adresem e-mail: rekrutacja@umelblag.pl.

 

*Formularz zgłoszeń (kliknij by pobrać…) należy składać:

 • drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@umelblag.pl,
 • faxem pod numerem telefonu: 55-239-33-46,
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Departamencie Strategii i Rozwoju, Łączności 1, Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (Budynek „D”),  I piętro, pok. 12,
 • tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl

2) Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na szkolenie pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg” (nr umowy 22/095/2019) w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, PODLASKIEGO”

3) Podawane dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich wskazania uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji na szkolenie. Wyrażona zgoda może być odwołana w dowolnym czasie.

5) Posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia  przetwarzania,

– prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Skip to content