W ramach Programu Aktywna Tablica -SPE podczas zajęć z rewalidacji uczniowie korzystali z zakupionych pomocy. Doskonalili elementarne funkcje poznawcze miedzy innymi motorykę małą, koordynację oraz percepcję wzrokową.

Skip to content