Zajęcia zdalne. Ciecze i ciała stałe o różnych gęstościach.

Tęczowe probówki. Tworzymy mieszaniny o różnych gęstościach - 7.12.2021 r.

Działanie wody utlenionej na rozdrobniony materiał roślinny - 7.12.2021 r.

Reakcje chemiczne w których wydziela się dwutlenku węgla - 11.01.2022 r.

Czym jest i jak działa napięcie powierzchniowe? - 18.01.2022 r.

Domowe wskaźniki laboratoryjne. Działanie wywaru z czerwonej kapusty. Czy barwa wywaru może się zmieniać w zależności od odczynu w którym się znajduje. 21.02.2022 r.

Poznajemy budowę atomu Czym są pierwiastki i związki chemiczne. 07.03.2022 r.

Jak działają impregnaty? 14.03.2022 r.

Poznajemy nowe pojęcia chemiczne. Egzoenergetyczna reakcja chemiczna na przykładzie perhydrolu i jodku potasu w roli katalizatora. 28.03. 2022 r.

Badanie właściwości etanolu. 11.04.2022 r.

Ciecz nienewtonowska. 25.04.2022 r.

Kwaśny, kwaśniejszy, najkwaśniejszy. Wykrywanie witaminy C w wybranych napojach. 16.05.2022 r.

Kolorowe mieszaniny. Jak wykorzystać prawa nauki do zabawy? 23.05. 2022 r.

Zabawa i nauka: właściwości ciepłej i gorącej wody. 30.05.2022 r.

Grupa przyrodnicza na zajęciach AWE 11 i 18 października. Mieszaniny i sposoby ich rozdzielania. Doskonalimy umiejętności posługiwaniem się szkłem laboratoryjnym.

8.11.

Przeprowadziliśmy doświadczenia z chromatografii kolumnowej oraz poznaliśmy kilka sposobów na szyfrowanie "Tajnych wiadomości".

Na zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego prowadzonych w ramach projektu unijnego Akademia Wzorowej Edukacji, uczniowie klasy VI zmierzyli się z tworzeniem własnego quizu na aplikacji Blooket. To świetny sposób na utrwalenie poznanego materiału.

Skip to content