Grupa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych to zajęcia dla rodziców posiadających potrzebę zdobywania i poszerzania wiedzy oraz  umiejętności z zakresu wychowania dziecka, rozumienia dziecka niepełnosprawnego, lepszego radzenia sobie z stresem. Rodzice na zajęciach mają okazję do dzielenia się własnymi doświadczeniami. Celem zajęć jest wymiana informacji na temat sposobów radzenia sobie z dzieckiem niepełnosprawnym i zdobywanie nowych kompetencji rodzicielskich. Realizacja przyjętych działań powoduje uzyskanie dużego wsparcia w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego.

Grupa dla rodziców ma spotkania 1 raz w miesiącu i trwa 2 godziny. Program zajęć zakłada w pierwszej części treści wykładowe prezentowane przez psychologów, następnie dyskusję na forum uczestników zajęć.

Proponowana tematyka spotkań:

  1. Świadomość rodzica w relacji z dzieckiem niepełnosprawnym.
  2. Behawioralne metody radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi.
  3. Znaczenie poprawnej komunikacji w kontakcie dziecko-dorosły.
  4. Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach trudnych wychowawczo.
  5. Budowanie poczucia wartości u dziecka.
  6. Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.
  7. Metody zwiększania motywacji do zachowań pożądanych u dziecka tj. do nauki, samodzielności, dyscypliny i in.

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM

Nasza szkoła uczestniczyła w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 2017. W ramach naszych działań zorganizowaliśmy spotkanie z panią Janiną Maksymowicz, Iwoną Czarnuszka oraz Patrycją Czaja z Polskiego Związku  Niewidomych Koło w Elblągu....

” Nie bądź zielony w sprawie autyzmu.”

Kwiecień to miesiąc świadomości autyzmu. Z tej okazji przygotowaliśmy dla uczniów klas 4-6 i Gimnazjum apele przybliżające świat ludzi ze spektrum autyzmu. Uczniowie obejrzeli dwa krótkie filmiki o autyzmie i performance przedstawiony przez gimnazjalistów. Staraliśmy się...

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ NIESŁYSZĄCYCH I JĘZYKA MIGOWEGO

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Niesłyszących w naszej szkole przeprowadziliśmy m.in. konkurs odczytywania mowy z ust. Przed przystąpieniem do niego uczniowie mogli zapoznać się ze wskazówkami, które ułatwiają tę sztukę. Jak się okazało nasi...

Dzień Osób Niewidomych

14 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Osób Niewidomych. Na szkolnych korytarzach mogliśmy zobaczyć wiele haseł i plakatów związanych z tym dniem – w metaforyczny sposób przedstawiały one problemy, z jakimi muszą na co...