Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoły Podstawowej nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu z siedzibą w Elblągu, ul. Wyżynna 3, 82 – 300 Elbląg reprezentowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu. 2)

Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu jest Pan Jarosław Krupski, e-mail: jaroslaw.krupski.iod@elblag.eu