Opłata za duplikat legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego powinna być dokonana na konto szkoły
Nr: 10 1030 1218 0000 0000 9032 7003

Nr konta:Bank Spółdzielczy w Brodnicy oddział Elbląg
08 9484 1206 2850 0850 9022 0001