Aby wyjść na przeciw dzisiejszym zmieniającym się potrzebom edukacyjnym, dostosować je do kondycji współczesnych dzieci, odpowiednio wykorzystać jej potencjał, możliwości, ale również sprostać dysfunkcjom o różnorakim pochodzeniu i pomóc zarówno nauczycielom , jak i dzieciom i ich rodzicom program „Lerne, zum Wohl- Ucz się na zdrowie” zakłada połączenie zajęć ogólnoruchowych na sali gimnastycznej z nauką podstaw leksykalnych i gramatycznych języka niemieckiego.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli jednocześnie – germanistę i nauczyciela kształcenia zintegrowanego. Nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi ogólnorozwojowe zajęcia sportowe z elementami gimnastyki, lekkiej atletyki, gier zespołowych. Nauczyciel germanista umiejętne wplata w tok zajęć odpowiednie do tematu dnia słownictwo z języka niemieckiego, które następnie jest wielokrotnie powtarzane i udoskonalane równolegle z technikami sportowymi.

Autor innowacji

Katarzyna Felka

Głównym celem innowacji jest zapoznanie uczniów z informacjami z dziedziny krajoznawstwa Niemiec, Austrii i Szwajcarii, które następnie są przez nich redagowane i wydawane raz w miesiącu w formie gazetki dystrybuowanej wśród uczniów i nauczycieli. Miesięcznik „Guten Tag Gutenberg” zawiera m.in. następujące działy, za które odpowiedzialni są konkretni redaktorzy:

– BERUEMTE PERSONLICHKEIT: sylwetka wybitnej osobowości z obszaru literatury, sztuki, nauki, sportu

– KULTUR: rekomendacja zespołu niemieckiego wraz z tekstem piosenki przetłumaczonym na język polski bądź rekomendacja filmu

– REISEBUERO-BIURO PODRÓŻY: rekomendacja miejsca w Niemczech, Austrii bądź Szwajcarii, które warto zwiedzić

– DEUTSCHUNTERRICHT-LEKCJA NIEMIECKIEGO: kącik językowy- przedstawienie słownictwa w języku niemieckim oraz dowcipu 
 MERKWUERDIGKEITEN– ciekawostki 
-SPORT– sylwetki sławnych sportowców i opis bieżących wydarzeń sportowych

Ważnym elementem metodycznym programu jest wprowadzenie medium gazetki jako nośnika wiedzy i informacji oraz przedtakt do treningu dziennikarskiego. Przygotowanie materiału, który będzie wchodził w skład kolejnego numeru gazetki „Guten Tag Gutenberg”, stawia przed uczniami kolejne wyzwanie: nie tylko sami muszą dokonać reserczu i wybrać treści do publikacji, ale również muszą go zredagować, dostosować do zainteresowań i poziomu odbiorcy, złożyć na komputerze i opatrzyć odpowiednim layoutem. W pracy młodych dziennikarzy nieodzowne są takie cechy jak odpowiedzialność, samodyscyplina, rzetelność, umiejętność współpracy w grupie. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i przewidziane są na cykl trzyletni. 

Autor innowacji

Katarzyna Felka

Innowacja jest realizowana w klasie I B Szkoły Podstawowej. Na zajęcia matematyczne uczęszcza 12 uczniów. Innowacyjność zajęć będzie polega na tym, że uczniowie sami doświadczają, próbują i eksperymentują poprzez zastosowanie metody matematycznych stacji badawczych, matematyki w terenie, rodzinnej matematyki w klasie szkolnej oraz e-matematyki. Matematyczne Stacje Badawcze to przyjazna uczniom metoda uwzględniająca ich naturalny rozwój, fascynację nauką, potrzebę doświadczania i radość z odkrywania. Utworzenie stacji badawczej w klasie wiąże się z rozmieszczeniem stacji w klasie, nadaniem im nazw, przygotowaniem kopert z zadaniami – problemami do wykonania oraz wyposażeniem stacji w narzędzia i pomoce niezbędne do wykonywania tych zadań.

Matematyka w terenie to zajęcia poza salą lekcyjną, odgrywające istotną rolę w praktycznym nauczaniu matematyki. Każda wycieczka matematyczna to lekcja patrzenia, słuchania, myślenia, działania, doświadczania, przeżywania, mówienia i odkrywania niosąca ze sobą mnóstwo wrażeń i emocji dla każdego dziecka oraz okazja do integracji zespołu klasowego.

Rodzinna matematyka w klasie szkolnej to odkrywanie matematyki razem z dzieckiem poprzez wykorzystywanie codziennych czynności do nauki liczenia, klasyfikowania, szacowania, mierzenia, ważenia oraz porównywania. Dzieci uczą się szybciej, gdy mogą połączyć pojęcia matematyczne z własnymi doświadczeniami, takimi jak przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, współudział w planowaniu dnia oraz rodzinnych wydatków i wyjazdów itp.

E- matematyka to wykorzystanie komputera podczas zajęć z zakresu edukacji matematycznej.

Autor innowacji

Anna Bukowska

Innowacja Open World z języka angielskiego przeznaczona jest dla uczniów II etapu edukacyjnego. Uczniowie zaangażowani są w projekty międzynarodowe w ramach programu eTwinning. Dzięki uczestnictwu w tym programie uczniowie zwiększają motywację do nauki języka obcego, widzą celowość swojej nauki. Dzieciom zależy na kontakcie z rówieśnikami, a możliwość poznania uczniów w podobnym wieku z innego kraju jest dla nich bardzo atrakcyjna i emocjonująca. Uczniowie bardzo szybko dostrzegają, że muszą znaleźć wspólny „język”, aby móc się porozumieć i poznać.

Podstawową metodą wykorzystywaną w eTwinningu jest metoda projektu. Dzięki niej uczniowie nie przyswajają wiedzy przekazywanej przez nauczyciela w postaci suchych informacji, ale sami stawiają sobie problemy i szukają odpowiednich rozwiązań. W pracy wykorzystujemy również technologię informacyjno-komunikacyjną. Uczniowie mają możliwość poznawania nowych narzędzi i programów komputerowych.

Dzięki tej innowacji uczniowie mogą wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas lekcji języka angielskiego oraz udoskonalają swoje kompetencje w zakresie korzystania z technologii informacyjnej.

Autor innowacji

Anna Mackiewicz

Innowacja ma na celu wprowadzenie nowej metody i sposobu oceniania – grywalizacji – w procesie nauczania. Grywalizacja to wykorzystanie mechanizmów gry w nauczaniu. Uczniowie na początku roku szkolnego stworzyli swoje postaci w formie plastycznej. Podczas zajęć języka angielskiego prowadzonych w ramach innowacji „Gamified English” uczniowie zamiast ocen otrzymują punkty. Podczas wykonywania zadań dostają od nauczyciela informację zwrotną, czy dobrze wykonują dane zadanie, czy są na właściwej drodze. Po otrzymaniu odpowiedniej liczby punktów uczniowie przechodzą na wyższe poziomy, tym samym zwiększając swój status. Uczniowie do końca roku szkolnego muszą przejść przez wszystkie poziomy. Ponadto dzieci mogą również zdobywać różne odznaki za wybitne osiągnięcia na konkretnym polu, np. „Wiedza” – za uzyskanie maksymalnej ilości punktów na teście, „Energia” – za zdobycie maksymalnej liczby punktów za aktywność itp. Po każdym dziale punkty podliczamy, a uczniowie przyklejają odznaki i znaczniki poziomu obok rysunku swojej postaci.

Autor innowacji

Anna Mackiewicz

Innowacje pedagogiczne

Close Menu