Małgorzata Pawlikowska

Jolanta Bombała

Karolina Szutkiewicz – wychowawca oddziału przedszkolnego
Małgorzata Andrzejewska
Danuta Burnos
Lidia Marks
Anna Papińska
Alicja Smukowska
Małgorzata Wiczenbach
Dorota Wiesiołowska

Maria Borzęcka- nauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym
Ewa Cichońska
Anna Jankowska
Anna Leśniak
Agnieszka Wolna-Żak

Marta Bartosik
Agnieszka Koziarska
Bożena Strawa- Cieślak
Anna Rugała

Katarzyna Drewniak
Anna Kalkowska
Natalia Wieczorek
Magdalena Wojciechowska
Tomasz Wyszczelski

Katarzyna Felka
Paulina Wolska

Natalia Wieczorek

Marta Bartosik
Przemysław Kurczewski
Wioletta Lewandowska

Krzysztof Koteluk

Beata Mikulska

Anna Łakis

Anna Szyszka

Jolanta Bombała
Joanna Kochanowska

Anna Chaberek

Jarosław Freiberg
Małgorzata Wołk
Elżbieta Zakrzewska- Łuczko

Mariusz Fil
Małgorzata Freiberg

Beata Mizerska

Anna Chadaj

Beata Mizerska

Anna Jurczak
Józefa Chmura

Mariusz Antonowicz

Martyna Polkowska
Mariusz Fil
Bogdan Pawłowski
Krzysztof Koteluk

Marcin Felka
Lucyna Jadczak – Krasoń
Wioletta Lewandowska
Anna Łakis
Marzena Skowrońska
Bożena Strawa – Cieślak
Lidia Ścibisz
Agnieszka Tomczyk
Ewa Wechterowicz

Tatiana Karwacka

Anna Chaberek
Anna Kalkowska
Joanna Kochanowska
Ilona Kowalska
Lena Makowska
Ewelina Szczuko
Paulina Wolska

Anetta Kruczyńska-Olszewska

Barbara Karczewska
Małgorzata Pawlikowska

Dominika Karpińska

Marzanna Basista
Anna Bukowska
Anna Cybulska
Anna Łakis
Krystyna Szulc

Barbara Karczewska
Martyna Polkowska

Izabela Zimnoch

Agata Gribnau

Klasa Ia
Anna Papińska
Klasa Ib
Dorota Wiesiołowska
Klasa II a
Alicja Smukowska
Klasa II b
Lidia Marks
Klasa II c
Małgorzata Wiczenbach
Klasa III a
Danuta Burnos
Klasa III b
Małgorzata Andrzejewska
Klasa IV a
Małgorzata Wołk
Klasa Va
Magdalena Wojciechowska
Klasa Vb
Marzanna Skowrońska
Klasa Vc
Przemysław Kurczewski
Klasa Vd
Anna Szyszka
Klasa VIa
Beata Mikulska
Klasa VIb
Beata Mizerska
Klasa VIc
Martyna Polkowska
Klasa VId
Małgorzata Freiberg
Klasa VII a
Natalia Wieczorek
Klasa VIIb
Marta Bartosik
Klasa VIIIa
Anna Chaberek
Klasa VIII b
Agnieszka Koziarska